ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਗੁਰੂਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਭਰਵਾਂ ਸੁਆਗਤ, ਲੋਕਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਿਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ, ਵੇਖੋ ਵੀਡੀਓ

ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਗੁਰੂਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਭਰਵਾਂ ਸੁਆਗਤ, ਲੋਕਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਿਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ, ਵੇਖੋ ਵੀਡੀਓ