ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ ਨਾਲ ਗਈਆਂ ਚਾਰ ਜਾਨਾਂ: ਪਤਨੀ, ਪੁੱਤਰ, ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ASI ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਕਾਰਬਾਈਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਅਗਵਾ ਹੋਈ ਗੁਆਂਢੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ

ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ ਨਾਲ ਗਈਆਂ ਚਾਰ ਜਾਨਾਂ: ਪਤਨੀ, ਪੁੱਤਰ, ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ASI ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਕਾਰਬਾਈਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਅਗਵਾ ਹੋਈ ਗੁਆਂਢੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ