ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫੇਲ ਹੋਈ ਸਾਬਿਤ: ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਤੇ ਰਾਕੇਟ ਹਮਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ; ਹੁਣ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫੇਲ ਹੋਈ ਸਾਬਿਤ: ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਤੇ ਰਾਕੇਟ ਹਮਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ; ਹੁਣ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ