ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਖੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਪਿਆਦਾ ਦੋਨੇ ਇੱਕੋ ਬਕਸੇ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ- ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਪਰਮਾਰ ਦੀ ਕਲਮ

ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ; ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਾਂ; ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਲਈ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਮਨ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ

Read more
error: Content is protected !!