ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਵਿਡ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ

01874-221966, 01874-502863 , 85589-42110 ਤੇ 9780002601 ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੰਪਰਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 2 ਮਈ (ਮੰਨਨ ਸੈਣੀ ) ।ਜਿਲੇ ਅੰਦਰ

Read more
error: Content is protected !!