ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ , ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ / ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੋਸਟਰ ਹੋਇਆ ਜਾਰੀ

ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੋਸਟਰ ਹੋਇਆ ਜਾਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ , ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ / ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ

Read more
error: Content is protected !!