ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਇਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋ ਕੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 11 ਜਨਵਰੀ (ਮੰਨਣ ਸੈਣੀ)। ਪੰਜਾਬ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਪੱਲ ਪੱਲ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ

www.thepunjabwire.com
Read more