ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ-ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਸੋਹਲ

ਵਿਸ਼ੇਸ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋੜਿਆਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ

Read more

Coronavirus Update (Live)

Coronavirus Update

error: Content is protected !!